10.14.2008

Gembok Nu Kuat + Alus Pisan

http://6ix2o9ine.blogspot.com

Harita teh poe Jumaah. Teuing ku naon, poe eta rarasaan teh loba pisan kacowna. Mimiti basa pabeubeurang dompet ngadon ragrag di Hoka-Hoka Bento Antapani. Sabot keur jumaahan aya nelepon ka nu di imah yen inyana manggihan dompet nu ragrag di kolong meja. Tayohna mah satutasna mayar, dompet Avtech beureum nu asalna disimpen dina saku jeket teh ngadon ragrag.Lantaran paciweuh bari ngahuapan si Kaka, harita teh kuring dahar ngan duaan jeung si Cikal, oge hayang motret. Antukna basa dompet merejel teu kanyahoan. Untung muragna di jero restoran. Dompet teh bisa balik deui dina kaayaan weuteuh, teu kurang saperak-perak acan.

Sorena, si Kaka hayang dipangmeulikeun momobilan."Hoyong mobil polisi tea Bi", cenah ngarenghik. Atuh jeung ninina, kaburitnakeun ngahajakeun nyiar momobilan nu dipikahayang ku si Ujang. Mimitina ka Carrefour Kiaracondong nu di Bypass/Samsat. Suwung. Lain euwueuh barangna, tapi hargana teu asup. Ti dinya tuluy ka BSM, da cek ninina aya di Giant BSM.

Satepina di BSM, lantaran geus maju ka wanci magrib, rada rusuh ngonci motor teh. Teu alak-ilik heula, da rarasaan mah geus bener ngagembok si Mio make gembok palebah disc brake nu hareup. Jongjon we harita mah nyiar momobilan tea ka Giant. Suwung. Sarua hargana teu cocog. Nya ngarah kabebenjokeun, Si Ujang teh diajak heula ulin di Kota Fantasi. Make tumpak Bianglala, Kakapalan, jeung kakaretaapian sagala.

Kaluar ti BSM teh kurang leuwih jam 8 peuting. Basa di parkiran kuring nempo baa-bapa keur culang-cileung hareupeun motorna, nu parkirna sabelah motor kuring. Katempo oge dua urang petugas parkiran BSM keur ngetrokan gembok. Tayohna mah kagembok motorna teh. "Leungit konci tayohna mah", gerentes hate kuring bari muru motor kuring. Rek muka gembok.


Na barang nempo ban hareup, gebeg, reuwas. Naha motor kuring teu digembok? Rarasaan mah da tadi burit digembok. Dina kaayaan nu remeng-remeng, ret kana gembok nu keur ditakolan tea, rek dilaan, da diragaji mah teu teurak, gebeg.... Anjir geuning gembok kuring bet ngonci motor batur...

Buru-buru konci gembok dibikeun ka tukang parkir. Polonyon we gembok nu tadina pageuh 'ngeukeupan' motor Yamaha Vega teh leupas. Puguh we da ku koncina. Tayohna mah, bakating ku rusuh, kuring kalahka ngagembok motor batur, lain motor sorangan. Jeung ngerakeunana teh, motorna teh beda jinis. Najan sarua merekna Yamaha, tapi motor kuring mah Yamaha Mio, nu si Bapa mah Yamaha Vega...

Singet carita: mun rek ngagembok motor, turutan kuring make gembok merk ABUS, luyu jeung foto nu dipasang. Teu teurak diragaji, teu teurak digedor, cacakan dipocel ge teu teurak keneh. Dina teurakna ge butuh waktu jam-jaman + gendeng kacida...

Ka Bapa-bapa nu make Yamaha Vega + Tukang Parkir di BSM: Hampura, da lain dihaja....

Untung teu digebugan ge :D

1 comment:

denisugandi said...

"tayohna" hade pisan janga ngaran grup band rok!